POSJETA – BEOGRAD

1454813_564169030326086_705197147_n 1459683_564169166992739_1641814545_nDana 24. i 25. novembra, u organizaciji Udruženja defektologa KS „STOL“, posjetili smo dvije specijalne škole i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Iz naše škole u posjetu su išle profesorice- defektolozi: Inga Biščević, Elvira Dautbašić i Amra Beganović.

 

Naše prvo odredište bila je Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović” u Zemunu, gdje su nas domaćini veoma ljubazno dočekali i tu smo prenoćili u njihovom internatu.

Škola ima djelatnost predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika oštećenog vida sa sljedećim obrazovnim profilima: paker, telefonista teleprinterista, birotehničar. U objektu škole se izvodi i osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje slijepih i slabovidih učenika, u organizaciji Muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna. Cjelokupna delatnost škole se izvodi u namjenski izgrađenom i starim rekonstruisanim objektima, prilagođenim potrebama djelatnosti u kabinetskim uslovima. Školsko dvorište, slobodne površine, sportski tereni i saobraćajnice su uređene u skladu sa potrebama slijepih i slabovidih učenika.

 

Sljedećeg dana posjetili smo Školu za slušno oštećenu djecu “Stefan Dečanski”, koja se nalazi na Vračaru. Škola rehabilituje, obrazuje i vaspitno djeluje na djecu sa oštećenim sluhom, te ih osposobljava i priprema za život i rad kao svestrane, samostalne i kreativne ličnosti koje ravnopravno učestvuju u svim oblicima društvenog života. Škola je prva vaspitno-obrazovna ustanova u Beogradu koja je posvetila izuzetnu pažnju problemu djece sa kohlearnim implantom.

Rana habilitacija i rehabilitacija djece počinje od predškolskog odjeljenja do obrazovanja i vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi. Nastava je organizovana kao razredno predmetna (V-VIII) i predmetna (srednja škola). Učenici su kontiniurano obuhvaćeni logopedskim, audiološkim i slušnim i govornim vježbama.

Škola je nastavna baza Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i u njoj se realizuje praktični dio nastave studenata.

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju susreli smo se sa dekanesom  Prof. dr Jasminom Kovačević, prodekanom za nauku, Dr Vesnom Vučinić i Prof. dr Nadeždom Dimić, profesoricom na Odsjeku za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba, koje su nas upoznale sa organizacijom i radom fakulteta, naučno- istraživačkim radom i izrazile spremnost za saradnju sa našim udruženjem.