Kuhar

KUHAR

Po završetku trogodišnjeg školovanja učenik stiče zanimanje – pomoćni kuhar, a nakon  četverogodišnjeg školovanja – kuhar.

Opis poslova:
Kuhar se bavi proipremanjem raznih vrsta slanih, slatkih, hladnih i toplih jela i predjela.
Vještine pripremanja hrane sastoje se u tome da se jelima da odgovarajući okus, a da bi se to postiglo kuhar mora imati razvijeno čulo okusa i mirisa. Kuhar treba da ima smisla za estetsko oblikovanje i aranžiranje gotovog jela.
Učenici treba da upoznaju i nauče: rukovanje kuhinjskim mašinama,o  životnim namirnicama, njihove karakteristike,način čuvanja namirnica,zamrzavanje, odmrzavanje namirnica,da steknu brzinu, rutinu, efikasnost i racionalnost u svim procesima rada

Stručni predmeti:

  1. Poznavanje robe
  2. Tehnologija kuhanja
  3. Tehnologija materijala
  4. Usluživanje
  5. Osnovi nauke o ishrani
  6. Ekonomika i organizacija ugustiteljskih preduzeća

PRAKTIČNA NASTAVA
Praksa se može obavljati u kuhinjama hotela, motela, restorana, kuhinjama društvene ishrane, bolnicama, kasarnama, domovima, itd.
Trenutno učenici obavljaju praksu u školskoj kuhinji i u kuhinjama hotela.
Praktična nastava traje 14 sati sedmično , dva dana po 7 časova.
Praksom rukovodi nastavnik VKV kuhar.
Od učenika se očekuje redovno pohađanje praktične nastave, disciplina, interes, aktivno učešće u pripremanju jela koja su predviđena nastavnim planom i programom.
Kuhar treba imati razvijene higijenske navike, osjćaj za čistoću i urednost.
Zanimanje kuhar ne preporučuje se učenicima sa dijagnosticiranom epilepsijom, alergijskim oboljenjima, oboljenjima kože, slabovidnosti, djeci sa ispadima motorike.