PROPISI I AKTI

Propisi, uredbe i ostali javni akti

Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16.05.2019. godine, donijela je
UREDBU O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA JAVNIH USTANOVA.
Član 7. (Obavezan sadržaj web stranice)
Stavka (3) Svaka web stranica organa javnog sektora obavezno sadrži odjeljak u kojoj će se nalaziti svi propisi i drugi akti propisani Zakonom i ovom uredbom.

1.ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU
datum objave:23.12.2017.godine

2.ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SREDNJEMOBRAZOVANJU
datum objave:30.12.2019.godine

3.PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO
datum objave:15.10.2018.godine

4.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO
datum objave:06.09.2018.godine

Interni akti
1.INTERNI PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

2.PRAVILA SKOLE

3.PRAVILNIK O RADU
datum objave:15.10.2019.godine

4.PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U SITUACIJAMA NASILJA

5. POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

5. KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU VIRUSA COVID19