ŠKOLSKI ODBOR


Članovi Školskog odbora JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

  1. Maja Srzić – predsjednica, predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
  2. Selma Kapić Kantardžić Jurkić – član, predstavnik radnika
  3. Aida Imamović – član, predstavnik roditelja
  4. Almina Hajduk– čan, predstavnik Grada