Roditelji

Vijeće roditelja

Na donošenje odluka u školi osim direktora škole, nastavnika, pedagoga, mogu utjecati i roditelji. Jedan od aktivnih načina jeste i utjecanje roditelja pomoću vijeća roditelja. Vijeće roditelja jeste jedan organizacioni model u kojem sve više učešća u odlukama vezanih za školu, školske aktivnosti, nastavni plan i program i dr. imaju roditelji. Na ovaj način se doprinosi partnerstvu i suradnji između škole, nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja. Vijeće roditelja doprinosi boljem funkcioniranju škole, daje prijedloge za rješenje određenih problema, kreira novu školsku politiku, te aktivno učestvuje u stvaranju kvalitetnog odgoja i obrazovanja u školi. Vijeće roditelja zastupa roditelje, prenosi njihove želje, ideje, pitanja, probleme na razmatranje. Faktori koji utječu na formiranje vijeća roditelja su organizaciona struktura škole, broj odjeljenja tj veličina i složenost škole. Vijeće roditelja obično čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja škole koji bivaju na prvom roditeljskom sastanku izabrani da predstavljaju roditelje tog odjeljenja. Saglasnost za odabrane roditelje odjeljenja daje i direktor škole. Vijeće roditelja čini njegov predsjednik, zamjenik predsjednika i zapisničar. Cilj vijeća roditelja jeste da teži ka unapređenju uslova rada u školi, školske klime, predlaganju određenih propisa i mjera u školi koje moraju biti odobrene od strane direktora škole, zatim da se bave problematikom nastavnog procesa kao i aktera u istom i sl. Vijeće roditelja donosi plan i program za svaku školsku godinu, te u njemu definiše sadržaje koje će se razmtarati, aktivnosti koje će se provoditi, vremenski raspored tih aktivnosti i sl. Vijeće roditelja može formirati i radne grupe za pripremu i razmatranje određene problematike. Sa svojim zaključcima i odlukama vijeće roditelja treba upoznati nastavničko vijeće, kao i roditelje preko roditeljskih ili odjeljenskih sastanaka.
Kako izabrati pogodne roditelje za vijeće roditelja? Kao prvo, prednost treba da imaju roditelji koji:

 • Iskažu želju za angažovanjem
 • Komunikativnost
 • Suradnju
 • Sposobnost rada u timu
 • Organizacione sposobnosti
 • I koji imaju dovoljno slobodnog vremena da bi bili aktivni sudionici u vijeću roditelja.

Sadržaj aktivnosti vijeća roditelja može biti različit, u zavisnosti od potreba ili problema škole. Vijeće roditelja može da:

 • Vrši aktivnosti koje su vezane za promociju škole
 • Raspravlja o bezbjednosti učenika u školi i o aktuelnoj problematici kao što je maloljetnička delikvencija
 • Raspravlja o učenju i vladanju učenika u školi
 • Razmatra pitanja vezana za ekskurziju učenika
 • Podstiče roditelje za bolje surađivanje sa nastavnicima u školi
 • Učestvuje u organiziranju školskih predstava
 • Angažuje stručnjaka za rješavanje određenih problema u školi
 • Pomaže pri stvaranju kvalitetnih uslova za rad u školi i nastavi
 • Razmatra prigovore roditelja i sl.

Vijeće roditelja također pomaže roditeljima da budu bolje informisani o školovanju učenika, te da preduzmu odgovarajuće mjere za njihovo poboljšanje. Putem vijeća roditelja, razmjenjujući svoja iskustva i vještinom komuniciranja, roditelji dobijaju nove ideje za kreativniji rad i za rješavanje određenih problema. Također, još jedna pozitivna nota jeste da vijeće roditelja može pomoći i učenicima da što bolje razviju svoje sposobnosti, vještine, kreativnost, humanost i sl putem kreiranja slobodnog vremena u neku zabavnu, vannastavnu aktivnost ili sekciju, te time mogu stvoriti i bezbjednije uslove za odgoj i obrazovanje svoje djece i ostalih učenika u školi!

Članovi vijeća roditelja (savjet roditelja) za šk. 2019./2020. su:

I1- Mehičević Jasmina

I2 Mašetić Edina

I3- Bezdrob Aida

II1- Hadzihasanović Enesa

II2- Muslić Almira

II3- Hadzić Džemila

II4- Smajović Jasmina

III1 -Satara Nasiba

III2- Hamzić Samira

III3 -Pandurević Dragana

IV1 -Herac Amir

IV2- Gluhović Fatima