Posjeta načelnika Općine Novo Sarajevo, dr. Hasana Tanovića

Danas je našu školu, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo posjetio načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović.

Direktorica škole, dr.sc. Inga Biščević upoznala je Općinskog načelnika dr. Tanovića sa radom i aktivnostima škole, ali i sa najčešćim problemima sa kojima se škola susreće tokom rada. Direktorica Inga Biščević upriličila je sadržajan obilazak školskih učionica i prostorija za rad predstavljajući aktivnosti učenika koje se tu odvijaju.

Načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da će Općina Novo Sarajevo nastaviti podržavati aktivnosti i projekte škole koji za cilj imaju unapređenje obrazovnog sistema za ovu kategoriju djece, kojima je svaki vid pomoći potreban i jako važan, a sve u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima.

Na kraju sastanka načelniku dr. Tanoviću uručena je zahvalnica i prigodan poklon koji je djelo učenika naše škole.

Još jednom Vam se zahvaljujemo za iskazano interesovanje i ostvarenu posjetu našoj školi. Iskazivanjem senzibiliteta za najosjetljiviju kategoriju društva dajete nadu u istrajnosti naše vizije i misije, a to je stručno edukovanje ravnopravnih članova lokalne zajednice.

SARADNJA SA POTPOROM DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Naša škola, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, bogatija je za još jednu sklopljenu suradnju.Suradnja je ostvarena sa kompanijom Telemach, koja trenutno važi za vodećeg domaćeg provajdera digitalne i analogne kablovske televizije, usluga širokopojasnog interneta u BiH, te najveći je alternativni pružatelj usluga fiksne telefonije na području Bosne i Hercegovine. Ova vodeća kompanija opravdava svoj uspjeh i društveno odgovornim djelovanjem koje je ovaj put usmjereno na donaciju internet priključka u svrhu unapređenja i omogućavanja kvalitetnije realizacije online nastave za sve učenike/ce naše škole. Hvala što podržavate našu misiju, a to je da KVALITETNO OBRAZOVANJE GRADI BUDUĆNOST.

Ekološka sekcija – Izumiranje šuma u BiH

Ako čovjek kao do sada nastavi da sječe drveće, za 40 godina 80% drveća na planeti će nestati. Biljke su organizmi veoma značajni za održavanje života na Zemlji, bez zelenih biljaka ne bismo mogli ni disati ni živjeti (Prašume Amazonije proizvedu oko 40% kiseonika u svijetu ). Čudo fotosinteze (uzimanje ugljen-dioksida i oslobađanje kiseonika) daje ljudima i životinjama kiseonik koji oni dišu. Od njih zavisi opstanak svih ostalih organizama. Biljke stvaraju hranu i oslobađaju kiseonik i na kopnu i u vodi. Koriste se kao hrana, iz njih se dobijaju lijekovi ( jedan od svaka četiri farmaceutska preparata proizvodi se od neke biljke iz tropskih šuma).Međutim zbog prekomjernog korištenja drveća sve je manje šuma na našoj planeti. Stručnjaci upozoravaju da bi prekomjerne sječe šuma mogle potpuno da izmjene klimu naše planete (1987. godine paljenjem prašuma da bi se iskrčila šuma, ispušteno je oko 518 miliona tona ugljen-dioksida u atmosferu, što iznosi odprilike 1/10 ukupno sagojrelog fosilnog goriva te godine u cijelom svetu ). Upravo zbog značaja biljaka za opstanak života na Zemlji i njihovog značaja za čovjeka moramo ih čuvati, gajiti, štititi od prekomernog iskorištavanja, lječiti od bolesti i naravno uživati u njihovoj ljepoti.

Hvala što mislite na naše zdravlje !

Danas je naša škola, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, dobila vrijednu donaciju od 9000 zašitnih maski. Ovu donaciju je obezbjedila i uručila organizacija Help-Hilfe zur Selbstilfhe e. V. BiH.Ovim putem im se srdačno zahvaljujemo.

Hvala što mislite na naše zdravlje.

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Ovaj dan se obilježava u cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

-Uživajmo jednaka ljudska prava, bez izuzetka.

“Reciklirajte i Vi”

Dana 27.11. 2020. godine našu školu (Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo) još jedanput su posjetili predstavnici firme KJKP Rad, gospodin Adnan Šaćirović i gospodin Mirza Ramić, te održali učenicima naše škole predavanje na temu “Otpad nije smeće”. Nakon predavanja imali smo manju radionicu kojom su naši učenici/ce bili oduševljeni saznavši mnoge korisne informacije. Na kraju radionice svim prisutnim učenicima/cama uručeni su prigodni pokloni. Radujemo se ponovnoj saradnji sa predstavnicima firme KJKP Rad.

Hvala Vam.

„Recikliram danas. Mislim na sutra“ 

Dan državnosti

Sretan 25. Novembar  – Dan državnosti Bosne i Hercegovine svim ponosnim građanima/kama ove divne zemlje.
25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine (BiH), u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja (ZAVNOBiH) održanog u Mrkonjić Gradu 1943. godine, gdje je donesena odluka o obnovi državnosti BiH.
Historijski zaključak sa tog zasjedanja glasi: “BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata”.
 
“Zapis o zemlji”
A tko je ta šta je ta da prostiš
Gdje li je ta
Odakle je
Kuda je
Ta
Bosna
Rekti.
A zapitani odgovor njemu hitan tad dade:
Bosna da prostiš jedna zemlja imade
I posna
I bosa da prostiš
I hladna i gladna
I k tomu još
Da prostiš
Prkosna
Od
Sna.
– Mak Dizdar –
 

Donacija

Danas je naša škola dobila vrijednu donaciju prehrambenih proizvoda. Proizvodi su namijenjeni školskoj kuhinji za ishranu učenika. Donaciju je obezbijedila humanitarna organizacija Proplan iz Holandije u saradnji sa Emmaus. Od srca zahvaljujemo gosp. Willem Pronk, gosp. Rasim Lemezović kao i organizaciji Emmaus. Sretni smo što smo upoznali i uspostavili saradnju sa ovim divnim ljudima.

 

“Otpad nije smeće”

Dana 19.11.2020. godine našu školu posjetili su predstavnici firme KJKP Rad gospodin Adnan Šaćirović i Mirza Ramić, te uručili donaciju, donacija je u vidu dvije žute kante za reciklažni otpad (papir, plastična ambalaža, metalna ambalaža).
Sa predstavnicima firme kontakt je uspostavila profesorica Bašić Samra ispred Ekološke sekcije, te ostvarila izuzetnu saradnju, što će učenicima uveliko pomoći u nastavi, izgradnji svijesti o prostoru/okolini u kojem žive i kako da se brinu o istoj.