Uposleni

Direktorica škole

Dr. sc. Biščević Inga 

Stručni saradnici

 Pedagog škole

Durgut Jasna
Prof. pedagogije

 

Sekretar škole  

Brigić Nezira 
Dipl. pravnica

Psiholog/Koordinator za praktičnu nastavu  

Pita Edin

Samostalni referent za plan i analizu

Delić – Pozderović Amela
Dipl. ekonomistica

Socijalni radnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavno osoblje/Profesori

Ahmetović Aid
profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

Bandić Alma 
profesorica Usluživanja i Ekonomike

Bašić Samra
profesorica Praktične nastave

 

           

Beganović – Čelebić Amra
profesorica Opće obrazovnih predmeta

 

 Beganović Zinajda
profesorica Islamske vjeronauke

Devedžić Vahid
profesorica Praktične nastave

 

Dautbašić Elvira
profesorica Opće obrazovnih predmeta

Ferić Aldin 
profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetahović Alma
profesorica Praktične nastave

 

Hasanović Larisa
profesorica Stručno teoretskih predmeta

Kalkan Ernad
profesor Praktične nastave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapić Katardžić – Jurkić Selma
profeosrica  Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

Kubura Lejla
profesorica Opće obrazovnih predmeta

Kozić Amra
profesorica Stručno teoretskih predmeta

Mahmutović Mufida
profesorica Opće obrazovnih predmeta

Mulaomerović – Idrizović Sedina
 profesorica Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spahić Jasmina
profesorica  Stručno teoretskih predmeta

Sivac Merima
profesorica Stručno teoretskih predmeta

 

 

 

 

 

 

 

    

Smiljanić Igor
profesor Demokratije

 

 

 

 

   

 

 

 

profesor/ica Kulture religija

 Velić Irma
profesorica Praktične nastave

Zaganjor Nedžad
profesor Praktične nastave

 

 

Tehničko osoblje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somun Ekrem
Domar škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čolo Mirsija
Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

 

 

 

 

 

Kasapović Muamera
Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

 

Krupalija Amra
Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreho Mehmedalija
Noćni čuvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruhović Amer
Noćni čuvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoćni radnik na održavanju objekta i opreme