Uposleni

Direktorica škole

Dr. sc. Biščević Inga 

Stručni saradnici

Pedagog škole

 

Durgut Jasna

 

Sekretar škole

 

Lindov Nejira

Psiholog/Koordinator za praktičnu nastavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pita Edin

Samostalni referent za plan i analizu

Delić – Pozderović Amela

Socijalniradnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanić Sanela

 

 

Nastavno osoblje/Profesori

Ahmetović Aid

profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

Bandić Alma 

profesorica Usluživanja i Ekonomike

 

Bašić Samra

profesorica Praktične nastave

 

           

  

Beganović – Čelebić Amra

profesorica Opće obrazovnih predmeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beganović Zinajda

profesorica Islamske vjeronauke

 

Devedžić Vahid

profesorica Praktične nastave

 

Dautbašić Elvira

profesorica Opće obrazovnih predmeta

 

 

Ferić Aldin

                                            profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetahović Alma

profesorica Praktične nastave

 

Hasanović Larisa

profesorica Stručno teoretskih predmeta

 

Kalkan Ernad

profesor Praktične nastave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapić Katardžić – Jurkić Selma

profeosrica  Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

Kubura Lejla

profesorica Opće obrazovnih predmeta

Kozić Amra

profesorica Stručno teoretskih predmeta

 

Mahmutović Mufida

profesorica Opće obrazovnih predmeta

 

Mulaomerović – Idrizović Sedina

 

 profesorica Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spahić Jasmina

profesorica  Stručno teoretskih predmeta

 

Sivac Merima

profesorica Stručno teoretskih predmeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smiljanić Igor

profesor Demokratije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanković Fuad

profesor Kulture religija

 

 

Velić Irma

profesorica Praktične nastave

 

Zaganjor Nedžad

profesor Praktične nastave

 

 

Tehničko osoblje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somun Ekrem

Domar škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čolo Mirsija

Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

 

 

 

 

 

Kasapović Muamera

Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

 

Krupalija Amra

Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreho Mehmedalija

Noćni čuvar

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruhović Amer

Noćni čuvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bećirović Elvedin

Pomoćni radnik na održavanju objekta i opreme