Uposleni

 

 

Direktorica škole

Dr. sc. Biščević Inga 

Stručni saradnici

 Pedagog škole

Durgut Jasna
Prof. pedagogije

Sekretar škole

Brigić Nezira
Dipl. pravnica

Psiholog/Koordinator za praktičnu nastavu  

Pita Edin, dipl.pedagog – psiholog

Samostalni referent za plan i analizu

Delić – Pozderović Amela
Dipl. ekonomistica

Socijalna radnica

Karaman Lana
asistent u nastavi

Socijalna radnica    

Bezdrob Merdžana
asistent u nastavi   

Socijalna radnica

Saima Čelik
asistent u nastavi


Nastavno osoblje/Profesori

Ahmetović Aid
profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

 

Bandić Alma
profesorica Usluživanja i Ekonomike

Bašić Samra
profesorica Praktične nastave

           

Beganović – Čelebić Amra
profesorica Opće obrazovnih predmeta

 

Amela Sidran
profesorica vjeronauke

Devedžić Vahida
profesorica Praktične nastave

 

Dautbašić Elvira
profesorica Opće obrazovnih predmeta

Hasanović Larisa
profesorica Stručno teoretskih predmeta

Kalkan Ernad
profesor Praktične nastave

 

   

Kubura Lejla
profesorica Opće obrazovnih predmeta

Kozić Amra
profesorica Stručno teoretskih predmeta

Mahmutović Mufida
profesorica Opće obrazovnih predmeta

Mulaomerović – Idrizović Sedina
 profesorica Stručno teoretskih predmeta i Praktične nastave

Zaganjor Nedžad
profesor Praktične nastave 

Sivac Merima
profesorica Stručno teoretskih predmeta

   

 

Velić Irma
profesorica Praktične nastave

 

  Pavlović Mersiha
profesorica Praktične nastave

Tehničko osoblje

         Somun Ekrem
           Domar škole

Krupalija Amra
Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Kasapović Muamera
Radnica na održavanju higijene objekta i opreme

Hrustić Senad 
pomoćni radnik na održavanju objekta i opreme
 

Tisovina Haris           
pomoćni radnik na        održavanju objekta i opreme