Seminar u Novom Sadu

U petak 15.11.2013.godine Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje zajedno sa Centrom Vladimir Nazor krenula ja na put u Novi Sad kako bi prisustvovali  stručno-naučnom skupu pod nazivom „ Savremeni defektološki rad“.

Na seminaru su učestvovali direktor Pita Edin, mr.sci.  Inga Biščević i profesorica Amra Beganović.

Profesorica Inga Biščević  izlagala je  rad pod   nazivom „ Mjesto i uloga specijaliziranih škola u inkluzivnim procesima-iskustvo iz Kantona Sarajevo „

Svrha jednog ovakvog stručno-naučnog skupa bila je razmjena iskustava na regionalnom nivou kako bi se radilo na usavršavanju i poboljšanju defektološkog rada kao i poboljšanje saradnje među stručnjacima na regionalnom nivou.

   1425760_10200926106210943_1233695876_n                1459332_10200926106890960_261438919_n