Zapošljavanje

Specijalni izvještaj o pravima osoba sa invaliditetom možete preuzeti na :

http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/publikacije/Invaliditet_BOS.pdf

U ovom izvještaju možete pronaći: konvencije, pravila, Evropsku socijalnu povelju, Zakonodavstvo BiH, Zakon o radu i zapošljavanju i sl.

Neke od agencija koje se bave zapošljavanjem i posredovanjem u zapošljavanju možete pronaći na slijedećim linkovima:

www.fzzz.ba – Federalni zavod za zapošljavanje

www.juszzks.com.ba – Služba za zapošljavanje KS

www.yep.mojakarijera.com – YEP i agencija Spektar

www.posao.ba

www.bih.boljiposao.com