Operator za unos podataka

Opis poslova

Učenici se samostalno služe operativnim sistemom Windows, pisanjem različitih tekstova i njihovom obradom ( Word ), izradom tabela ( Excel ), obradom baze podataka ( Acces ), obradom fotografija  u Photoshopu  i CorelDraw  i  korištenjem  Interneta .
Stručno-teorijska znanja iz grafičke struke su na najbolji način povezana sa informatičkim znanjima i omogućavaju učenicima da pripremaju za štampu vrlo različite materijale (brošure, knjige, reklame, kalendare…)

Stručni predmeti :

– Tehnologija zanimanjaoperater
– Tehnologija materijala
–  Estetika

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava se obavlja u školi u multimedijalno opremljenom kabinetu .
Praksa traje dva nastavna dana tj. 14 časova sedmično .
Prostor u kojem se obavlja praktična nastava je prilagođen izvođenju i teorijskog i praktičnog dijela nastave. Svaki učenik ima svoj sto i računar.
Ovo zanimanje ne zahtijeva fizičke napore niti veliku pokretljivost osim motorike prstiju.
Iz tog razloga u ovo zanimanje se često usmjeravaju djeca koja se zbog fizičkih poteškoća ne mogu osoposobiti za neko drugo zanimanje.

Po završetku trogodišnjeg školovanja  učenik stiče zanimanje  pomoćni operator za unos podataka , a nakon četiri godine  operator za unos podataka .