Vijeće učenika

Članovi vijeća učenika za šk. 2019./2020. su:

I1- Vasić Mirjana

I2- Mandžo Lejla

I3-

II1- Kolak Dženana

II2 -Jevtović Danijel

II3- Hadžić Mirsada

II4- Ribić Muhamed

III1- Pustahija Mehmed

III2 -Muhović Lejla

III 3 -Pandurević Dejan

IV1 -Herac Amar

IV2 -Ćatović Ena