Vijeće učenika

Članovi vijeća učenika su:

 • Irma Juhić
 • Almedin Alić
 • Damir Rimac
 • Amanda Čakalović
 • Armina Krilaš
 • Sunčana Drakovac
 • Bakir Huseinović
 • Toni Ninić
 • Emina Kasapović
 • Zoran Puljić
 • Ajla Huseinović