Vannastavne aktivnosti i sekcije

Vannastavne aktivnosti su veoma važne za učenike naše škole. Putem vannastavnih aktivnosti učenici tragaju za novim načinom samopoštovanja i oslobađanja svojih stvaralačkih potencijala. Također putem vannastavnih aktivnosti djeca ispunjavaju svoje vrijeme konstruktivno, kreativno i kod učenika se sprječavaju ona ponašanja koja nisu prihvatljiva niti u porodici, niti u školi a ni u društvenoj zajednici. U vannastavnim aktivnostima se mogu postizati vidni rezultati učenika i razvijati zanimanje za bavljenje određenim aktivnostima u slobodnom vremenu. Kod učenika prije svega trebamo razvijati motivaciju za uključivanjem u vannastavne aktivnosti, putem prikazivanja plana-šta će se raditi, putem dovođenja učenika koji je ranije bio u tim vannastavnim aktivnostima-da ispriča svoje doživljaje, putem davanja slika sa takmičenja, putem pokazivanja različitih nagrada koje je određena sekcija postigla na takmičenju, kao i putem kreativnog sadržaja koje ćemo učeniku predstaviti putem vannastavnih aktivnosti.
U okviru vannastavnih aktivnosti trebaju se poštovati slijedeća načela:

  • Sloboda za pravilan izbor vannastavnih aktivnosti
  • Smislenost koji daje društvenu i etičku vrijednost sadržaja, jer besmislenost je prvi put koji vodi ka dosadi, besciljenosti i sl.
  • Individualnost i grupni rad
  • Nadarenost
  • Samoaktivnost u kojoj učenik upoznaje sebe, svoje kvalitete, mogućnosti, stvara zadovoljstvo za sebe
  • Raznovrsnost
  • Primjerenost psihofizičkim mogućnostima učenika
  • Suradnja sa drugim institucijama u oblasti kulture, umjetnosti i sl.

U školama treba da se nude aktivnosti koje obiluju bogatstvom programskih sadržaja. Mogu se nuditi sadržaji kroz sportske sekcije, sekcije likovne kulture, fotografske sekcije, muzičke sekcije, sekcije izrađivanja nakita, eko sekcija, informatička sekcija, dramska sekcija itd.  Vannastavne aktivnosti za učenike trebaju imati u svoje sadržaje ugrađenu socijalnu komponentu razvoja učenika, psihološku, tjelesnu, radnu, emotivnu, moralnu i estetsku. Putem razvoja svih ovih komponenti u vannastavnim aktivnostima učenici se mogu dodatno odgajati i obrazovati, odmarati se, iskazivati svoj stvaralački rad, nadarenost, socijalizirati se, zabaviti, pa čak i usmjeriti svoje loše ponašanje i preobraziti ga u pozitivno i prihvatljivo ponašanje za sebe i druge.

 

SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2019./2020.

1. Sportska sekcija-  a) stoni tenis; b) nogomet – Aid Ahmetović

2. Kreativna sekcija – Merima Sivac

3. Literarno-dramska sekcija – Mufida Mahmutović

4. Sekcija engleskog jezika – Alma Bandić

5. Likovna sekcija – Sedina Mulaomerović – Idrizović

 

 

AKTIVI U ŠKOLSKOJ 2019./2020.

1. Aktiv opće – obrazovnih predmeta – Aldin Ferić

2. Aktiv stručno – teorijskih predmeta – Nedžad Zaganjor

3. Aktiv praktične nastave – Ernad Kalkan

4. Aktiv likovne nastave – Jasmina Spahić