Hvala što mislite na naše zdravlje !

Danas je naša škola, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, dobila vrijednu donaciju od 9000 zašitnih maski. Ovu donaciju je obezbjedila i uručila organizacija Help-Hilfe zur Selbstilfhe e. V. BiH.Ovim putem im se srdačno zahvaljujemo.

Hvala što mislite na naše zdravlje.