Ekološka sekcija – Izumiranje šuma u BiH

Ako čovjek kao do sada nastavi da sječe drveće, za 40 godina 80% drveća na planeti će nestati. Biljke su organizmi veoma značajni za održavanje života na Zemlji, bez zelenih biljaka ne bismo mogli ni disati ni živjeti (Prašume Amazonije proizvedu oko 40% kiseonika u svijetu ). Čudo fotosinteze (uzimanje ugljen-dioksida i oslobađanje kiseonika) daje ljudima i životinjama kiseonik koji oni dišu. Od njih zavisi opstanak svih ostalih organizama. Biljke stvaraju hranu i oslobađaju kiseonik i na kopnu i u vodi. Koriste se kao hrana, iz njih se dobijaju lijekovi ( jedan od svaka četiri farmaceutska preparata proizvodi se od neke biljke iz tropskih šuma).Međutim zbog prekomjernog korištenja drveća sve je manje šuma na našoj planeti. Stručnjaci upozoravaju da bi prekomjerne sječe šuma mogle potpuno da izmjene klimu naše planete (1987. godine paljenjem prašuma da bi se iskrčila šuma, ispušteno je oko 518 miliona tona ugljen-dioksida u atmosferu, što iznosi odprilike 1/10 ukupno sagojrelog fosilnog goriva te godine u cijelom svetu ). Upravo zbog značaja biljaka za opstanak života na Zemlji i njihovog značaja za čovjeka moramo ih čuvati, gajiti, štititi od prekomernog iskorištavanja, lječiti od bolesti i naravno uživati u njihovoj ljepoti.