Posjeta Sarajevskoj pivari

Učenici Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje koji se obrazuju za zanimanje kuhar, posjetili su 14. 09. 2018.god. Sarajevsku pivaru sa profesoricama Hasanović Larisom i Sivac Marimom. Uprava tvornice je upriličila i pogodne poklone za naše učenike.