Posjeta Zenici i Specijalnoj osnovnoj školi

14691_zenica1321.03.2011.godine direktor Edin Pita i profesorica Amra Beganović, zajedno sa učenicima:  Čakalović Amanda, Aljić Toni i Spahić Alen, posjetili su grad Zenicu povodom obilježavanja prvog dana proljeća. Posjetili su Specijalnu osnovnu školu i družili se zajedno sa uposlenicima i djecom iste škole, kao i sa kolegama i učenicima O.Š.Vladimir Nazor, Zavod Mjedenica i Centrom za djecu i mladež Duga Travnik. Ostvarena je uspješna saradnja koja će se nastaviti i u budućnosti.