POSJETA CENTRU „SUMERO“

POSJETA  CENTRU „SUMERO“

GOSTOVANJE CENTRU ZA PODRŠKU OSOBA S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

U okviru posjete centru Sumero, dana 22. februara,centru koji daje podršku i pomoć osobama s invaliditetom u zajednici, realizovana je nezaboravna posjeta naših profesora učenicima koji trenutno borave i žive u centru.Djeca koja trenutno borave u centru trebaju veliku pomoć i podršku,finansijsku i socijalnu pomoć koju upravo pruža ovo udruženje.

Većina učenika je i završila školovanje kod nas,a oni koji nisu završili školovanje žele nastaviti srednju školi u našoj školi.Zajednice poput Sumera pružaju topli dom i porodicu većini djece bez roditelja, tj.novi život u lokalnoj zajednici kako se ne bi osjećali izgubljenim i zapostavljenim u društvu.

Cilj ove posjete bio je jačanje saradanje između dvije javne ustanove,prezentacija „Života u lokalnoj zajednici“, osposobljavanje osoba sa invaliditetom, njihove aktivnosti u zajednici i van nje.Tokom razgovora sa menadžerima, edukatorima, rehabilitatorima, socijalnim radnicima i starateljima, Marizelom Pezerović,Harisom Haverićem, Aldinom Drndom i Nerminom Cocalić, kao i sa Vedadom Vajzovićem predsjednikom udruge “Proreha“, spomenuto je dalje školovanje i zapošljavanje naših učenika.

Direktor,Edin Pita je naglasio da se i ubuduće nastavi saradnja ove dvije veoma bitne javne ustanove koje obrazuju, socijalno zbrinjavaju, i zapošljavaju mlade  ljude.