DANI DJEČIJE NEDJELJE-“Sretan ćeš biti, svijete, kad usrećiš dijete”

DANI DJEČIJE NEDJELJE-“Sretan ćeš biti, svijete, kad usrećiš dijete”

Manifestacija Dječija nedjelja, koju tradicionalno organizira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i svake godine, održana je i ove godine.Naši učenici,kuhari su imali priliku da pripreme zakusku za goste i učesnike na priredbi u Omladinskim centru Skenderija zajedno sa učenicima iz Ugostiteljsko-turističke škole.

Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo je trajala od 2.10 . do  8.10. 2017. a otpočela je svečanim programom u Domu mladih pod motom “Sretan ćeš biti, svijete, kad usrećiš dijete”.Povodom ove manifestacije bilo je organizovano oko 200 aktivnosti  obrazovnog, edukativnog i kulturnog karaktera u kojima su učestvovala djeca.

Kantonalna ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Amela Dautbegović kazala je da je ova nedjelja posvećena djeci.“To je naša budućnost, djeca su vojska najjača.”Kao i prošle godine akcent je bio na inkluziji, odnosno djeci s poteškoćama u razvoju, sve radi stvaranja društva jednakih mogućnosti”.Program je realizovan u  koordinaciji s ustanovama iz oblasti socijalne i dječije zaštite, predškolskim i školskim ustanovama, kulturnim institucijama  te nevladinim organizacijama.

Porfesorice Bandić Alma i Vahida Dajdžić smatraju da je catering jedan veoma dobar način prezentacije hrane, koji ne nudi gostima  samo zadovoljstvo nego prelijepo druženje i veoma ukusnu hranu.Učenicima je ovo bilo jedno još jedno novo iskustvo i način da pokažu svoje znanje i vještine u kulinarstvu.Ovu manifestciju su uveličali i svi naši učenici drugih i trećih razreda na čelu sa direktorom Edinom Pitom i prof. Elvirom, Merimom Sivac i Lejlom Kuburom.