Učenici u posjeti časopisu Novo vrijeme

20.oktobra 2014. godine učenici naše škole su posjetili redakciju časopisa Novo vrijeme.

novo vrijeme