Equine Assisted Therapy

Od 06.05. – 08.05.2014. godine defektolozi Elvira Dautbašić, Amra Beganović i Inga Biščević su učestvovale u edukaciji Equine Assisted Therapy koja je održana u Rakovici.

Efikasnost terapeutskog modaliteta demonstrirana je kroz brojne naučne studije i dokazano je da utiče na poboljšanje socio-emotivnog, kognitivnog i konativnog razvoja djece sa razvojnim teškoćama.

Edukacija je organizovana u saradnji sa britanskim terapeutima i učesnici su dobili certifikat o pohađanju treninga.

edukacija