Posjeta zavodu Mjedenica

U srijedu 09.10.2013 u Zavodu Mjedenica u 16:00, održano je predavanje na temu „Upravljanje emocijama“. Predavanje je organizovalo Udruženje defektologa Kantona Sarajevo „STOL“ u saradnji sa terapeutima Instituta „Human Givens“ iz Velike Britanije.

Direktor Edin Pita i mr.sci. Inga Biščević prisustvovali su navedenom.

Prisutni su imali priliku upoznati se sa novim psihoterapijskim modalitetima, kao i sa novim spoznajama u području neuroloških, psiholoških i edukacijskih nauka.