MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Ovaj dan se obilježava u cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

-Uživajmo jednaka ljudska prava, bez izuzetka.