Međunarodni dan djeteta

Dana 20. novembra obilježava se MEĐUNARODNI DAN DJETETA
Međunarodni dan djeteta ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 30 godina kasnije (1989.) usvojena je i “Konvencija o pravima djeteta”.
Djeca su najosjetljivija skupina kojoj je potrebna zaštita, a dječija prava su temelj izgradnje naprednog društva te se obilježavanjem ovoga dana želi potaknuti poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju istih. Također, želi se senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
Osnovna dječja prava su:
– Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard
– Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, porodica, kultura, identitet
– Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama
– Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije