Aktivnosti Ekološke sekcije

UREĐENJE ZELENE POVRŠINE ŠKOLE
 
Dana 21.10. 2020. godine sa učenicima/cama naše škole, članovima/cama Ekološke sekcije uredili/počistili smo školsko dvorište. Pokupili smo smeće, pograbili lišće, obrezali ruže…
Nakon završenih radova u dvorištu, uz pomoć našeg domara te doniranog materijala (daske) iz firme Hodžić – Promex d.o.o. te naših profesorica Samre Bašić i Irme Velić učenici/ce izradili su pano i postavili na zelenu površinu kod ulaza u školu.
#sačuvajmoPlanetu