Uputsvo Ministarstva u vezi COVID19

Uputstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o organizaciji i realizaciji nastave za period od 23.10.2020. do 16.11.2020.god.