“Otpad nije smeće”

Dana 19.11.2020. godine našu školu posjetili su predstavnici firme KJKP Rad gospodin Adnan Šaćirović i Mirza Ramić, te uručili donaciju, donacija je u vidu dvije žute kante za reciklažni otpad (papir, plastična ambalaža, metalna ambalaža).
Sa predstavnicima firme kontakt je uspostavila profesorica Bašić Samra ispred Ekološke sekcije, te ostvarila izuzetnu saradnju, što će učenicima uveliko pomoći u nastavi, izgradnji svijesti o prostoru/okolini u kojem žive i kako da se brinu o istoj.