Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS.

Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, donijete od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo.