Dobri ljudi na djelu

Prijatelj naše škole advokat Faruk Karić, obradovao je danas naše učenike i roditelje, donirajući im prehrambene pakete. Hvala velika.