Posjeta O.Š. Mehmed Handžić

19.12.2019.god našu školu posjetili su nastavnici/ce O.Š. Mehmed Handžić, kao i direktor škole.

Naši posjetitelji/ke imali su priliku upoznati se sa radom i djelovanjem škole, strukturom učenika/ca i načinom rada našeg nastavnog osoblja na koji smo posebno ponosni.

Posjete školskih kolektiva uvijek su dobrodošle, daju nam priliku da širimo mrežu prijateljstva, ostvarujemo buduću saradnju i da svojim radom motivišemo i nadahnjujemo naše kolege/ce.

Hvala za posjetu.