SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

Međunarodni sajam turizma i turistička berza
8. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa

U mjesecu oktobru od 23. – 25.10. 2019.god. održan je sajam turizama na kojem  su učestvovali i učenici naše škole kao članovi udruženja kuhara Federacije BiH.
Cilj  gastro prmoocije bio je priprema i degustacija brzih jela i pića.

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA predstavlja važno mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te samim tim bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.

Program je obuhvato:

• Prezentaciju domaće i inozemne turističke ponude
• Promociju domaćih turističkih i prirodnih potencijala
• Promociju domaćih i inozemnih touroperatora i turističkih kompanija
• Ponudu domaćih i inozemnih turističkih kapaciteta
• Promociju svih oblika turizma
• Ponudu zimskih turističkih centara u zemlji i regionu
• Ponudu odmora na moru u BiH i regionu
• Snadbjevanje i opremanje turističkih objekata i
• Ponudu gastro-programa prehrambenih proizvoda i pića

Učenici kuhari su već duže vrijeme članovi Udruženja  kuhara Federacije B i H.