Škola plivanja

ŠKOLA PLIVANJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA KS

SARAJEVO, 18-29.3.2013.

Učenici naše škole bili su aktivni učesnici škole plivanja.Sve aktivnosti su vođene na Olimpijskom bazenu uz stručni nadzor instruktora plivanja. Školu plivanja uspješno je prošlo 8 naših učenika: Amer Šedo, Salko Čelik, Mirza Cernica, Dženan Rastoder, Hadis Čobo, Kenida Ljaljaj, Minja Hodžić i Arnela Kujović.

plivanje