KORISNO I UGODNO DRUŽENJE SA PRIPADIKOM/COM MUP-a KS

KORISNO I UGODNO DRUŽENJE SA PRIPADIKOM/COM MUP-a KS

Dana 08.10.2019. god. našu školu -Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje- posjetili su pripadnik/ca MUP-a KS Olga Vukša i Asim Sporišević.

Pripadnik/ca MUP-a KS su na profesionalan način i prijateljski se obratili našim učenicima/cama i predočili im važnost djelovanja “policije u zajednici”.

Na neposredan način i interakcijom pripadnika/ce MUP-a KS i naših učenik/ca razgovarali smo o saobraćajnoj kulturi i sigurnosti u saobraćaju.

Zajedno smo došli do zaključaka da:
-saobraćajna kultura podrazumijeva način ponašanja učesnika u saobraćaju; poštivanje savremenog življenja u sredinama gdje se odvija saobraćaj; te da je saobraćajna kultura dio opće čovjekove kulture, koja se izgrađuje u jednom dužem periodu, počevši od rane mladosti.

Našim gostima zahvaljujemo na posjeti, savjetima i informacijama koje su nam pružili.