ISTANBUL 2019

ISTANBUL 2019

 

     Od 29.-31.marta 2019.godine, uposlenici naše škole bili su u stručnoj posjeti školi „Saadet Ozel Egitim Meslem Okulu“ u Istanbulu. Dobrodošlicu nam je zaželio direktor škole gosp. Ramazan Gultekin, koji nas je upoznao sa radom škole, nastavnim osobljem i učenicima sa kojima rade.

Nakon uvodnog izlaganja i upoznavanja, zajedno sa direktorom krenuli smo u obilazak škole. Obišli smo sve kabinete i radionice za sva zanimanja za koja se učenici obrazuju. Najviše utisaka na nas ostavile su radionice za hotelijerstvo i radionica za proizvodnju drvenog namještaja.

Nakon obilaska škole, upriličen je zajednički ručak i dogovor o međusobnoj saradnji ove dvije škole (zajednički projekti, razmjena učenika i nastavnika itd).

U Istanbul su putovali sljedeći uposlenici naše škole: direktorica Inga Biščević, sekretarica Nejira Lindov, psiholog Edin Pita, profesori tjelesnog odgoja Aid Ahmetović i Aldin Ferić, defektolog Elvira Dautbašić, profesor praktične nastave Muhamed Sarvan, profesori stručno-teoretskih predmeta Larisa Hasanović, Merima Sivac, Sedina Mulaomerović-Idrizović i Alma Bandić te računovođa Amela Delić i čuvar Amer Kruhović.

Na prijemu kod direktora škole Ramazana Gultekina