POSJETA HOLANDSKE AMBASADE

Holandski ambasador gospodin Reinout Vos sa suprugom u posjeti Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje…

Hvala Holandskoj ambasadi na podršci…