JAVNA LICITACIJA

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 01-1-233/19 od 14.03.2019. godine o prodaji rashodovanog stalnog sredstva, JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje objavljuje:

JAVNU LICITACIJU

  1. PREDMET PRODAJE

JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje rashodovano stalno sredstvo – motorno vozilo marke:Renault KC Kango RN 1,2, broj registracije: A72-E-477, broj šasije: VF1KC0AAF19349891, zapremina motora cm3: 1149, broj sjedišta: 5, boja: bijela, kilometraža: 200,registrovan do: 21.05.2019.godine, početna cijena: 300 KM

  1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije imaju sva fizička lica državljani Bosne i Hercegovine i pravna lica registrovana na području Bosne i Hercegovine.

  1. VRIJEME I MJESTO PREGLEDA I PRODAJE

Motorno vozilo se nalazi na parkingu ispred JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, ulica Azize Šaćirbegović broj 80 i može se pogledati svakog dana do 22.03.2019. godine u periodu od 09:00 do 13:00 sati.

Javno nadmetanje-licitacija će se održati dana 25.03.2019. godine u prostoru JU Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, ulica Azize Šaćirbegović broj 80 u Zbornici škole na I spratu sa početkom u 11:00 sati.

  1. USLOVI PRODAJE

Ponuđeno sredstvo se prodaje po principu “viđeno-kupljeno”, bez garancije i/ili testiranja ispravnosti, bez naknadnih reklamacija, prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje.

Motorno vozilo će biti prodato fizičkom ili pravnom licu koje ponudi najvišu/najveću cijenu.

  1. USLOVI PLAĆANJA

Kupac koji ponudi najveću cijenu u obavezi je iznos postignute cijene uplatiti na transakcijski račun Budžeta Kantona Sarajevou roku od 5 dana od dana održavanja licitacije, a najkasnije do 29.03.2019. godine, prema uputama prodavca.

  1. PREUZIMANJE KUPLJENOG VOZILA

Kupac vozilo preuzima u viđenom stanju u roku od 5 dana od dana uplate postignute cijene uz obostrano potpisan Ugovor o kupoprodaji naznačenog motornog vozila. Troškove transporta i ostale troškove u vezi vozila snosi kupac.

 Prilikom preuzimanja vozila kupac je u obavezi predočiti dokaz o izvršenoj kompletnoj uplati ponuđenog iznosa.

  1. OSNOVNE INFORMACIJE/UPUTSTVA

Provođenje svih radnji iz predmeta javnog nadmetanja- licitacije vrši Komisija imenovana odlukom Školskog odbora broj: 01-1-234/19 što ista konstatuje zapisnički.

Svi zainteresovani učesnici javnog nadmetanja-licitacije će biti identifikovani (lična karta ili pasoš i posljednji izvod iz sudskog registra za pravna lica).

Licitacija počinje kada ovlašteni predstavnik licitatora/Škole najavi predmet licitacije i saopći početnu cijenu vozila koje se prodaje. Svi učesnici koji su zainteresovani za kupovinu navedenog vozila i nude početni iznos, potvrdit će cijenu dokle god im odgovara dizanjem ruke. Ponuđeno vozilo će se prodati onome ko ponudi najveći iznos. Ponuđeno vozilo se proglašava prodatim tako što ovlašteni predstavnik Komisije tri puta ponovi zadnju najveću ponuđenu cijenu i ime kupca i na kraju to potvrdi javno.

Po isteku registracije, 21.05.2019. godine, kupac se obavezuje da Školi vrati policu osiguranja.

Ovaj javni poziv se objavljuje na web stranici škole: www.strucnoobraz.edu.ba