JOŠ JEDAN VELIKI POTICAJ ZA NASTAVAK KVALITETNOG RADA SA NAŠIM UČENICIMA\CAMA

Danas je našoj školi – Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, uručena prva oprema za uspostavu asistivnog kabineta za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju. Radi se o prvom savremenom kabinetu za asistivnu tehnologiju i senzornu integraciju za djecu sa poteškoćama u razvoju u Bosni i Hercegovini, a koji će uz stručnu pomoć kvalifikovanog osoblja koristiti ne samo učenici ove srednje škole, nego i učenici Centra „Vladimir Nazor“, te ostala djeca koja pohađaju osnovne i srednje škole sa područja Općine Novo Sarajevo. Cilj uspostave ovog kabineta je stvoriti osjećaj sigurnosti kod djece sa poteškoćama u razvoju, smiriti ih, poticati na učenje, unaprijediti komunikacijske vještine, pospješiti koncentraciju te poboljšati samokontrolu i kvalitetu života. Kabinet ima i posebna pomagala za pristup računaru, posebne tipkovnice za djecu s teškoćama motorike ruku, te zamjene za miševe. Ugovor o primopredaji opreme u vrijednosti od 30.000 KM potpisali su načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktorica naše škole – doc.dr. Inga Biščević. U svom obraćanju načelnik Tanović istakao je da će Općina i dalje pružati podršku ovoj školi u cilju stvaranja što kvalitetnijih uslova za rad i školovanje djece i omladine za poteškoćama u razvoju, a naročito za realizaciju ovog značajnog projekta koji je i dio Integrirane strategije razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine. Zahvaljujemo se Općina Novo Sarajevo i načelniku dr.Hasan Tanović za odgovornost i brigu za najosjetljiviju kategoriju društva.