Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu član 144. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 30/19), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br: 42/17 i 23/18), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo je objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje”, 28.5.2021. godine (petak).

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 17.6.2021. godine.