Historijski događaj za našu školu

Potpisivanje Ugovora o realizaciji odobrenih sredstava za ugradnju lifta u našoj školi

Danas je direktoricu naše škole Ingu Biščević ugostio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka sa gradskim vijećnikom Vedadom Deljkovićem u Vijećnici. Povod za upriličenu posjetu bio je potpisivanje Ugovora o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu za ugradnju lifta u našoj školi, Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo u vrijednosti od 70.000 KM.

“Svi nivoi vlasti moraju pokazati senzibilitet za najosjetljiviju kategoriju društva i pronaći modalitet podrške u njihovom psiho-fizičkom razvoju i napretku cjelokupnog obrazovnog sistema”, istakao je gradonačelnik A. Skaka i dodao da će jedina obrazovna ustanova ovog tipa u KS u Gradu Sarajevu uvijek imati veliku podršku.

Direktorica Inga Biščević obratila se riječima „Sredstvima Grada Sarajeva bit će omogućena ugradnja lifta u našoj obrazovnoj ustanovi od čega će koristi imati djeca sa teškoćama u kretanju, a time će ujedno biti olakšan nastavni proces. Hvala svima koji su potrebe djece stavili na prvo mjesto: Gradu Sarajevu, gradonačelniku Skaki i gradskom vijećniku Deljkoviću koji je inicirao ovaj projekat“.

Na upriličenoj posjeti i sastanku istaknuta je i važnost stručnog tima škole koji predvodi direktorica Biščević koji ulaže velike napore da se učenici naše škole kroz prilagođene programe radno osposobe i postanu ravnopravni članovi društva i šire lokalne zajednice.

Hvala od srca.