SARADNJA SA POTPOROM DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Naša škola, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, bogatija je za još jednu sklopljenu suradnju.Suradnja je ostvarena sa kompanijom Telemach, koja trenutno važi za vodećeg domaćeg provajdera digitalne i analogne kablovske televizije, usluga širokopojasnog interneta u BiH, te najveći je alternativni pružatelj usluga fiksne telefonije na području Bosne i Hercegovine. Ova vodeća kompanija opravdava svoj uspjeh i društveno odgovornim djelovanjem koje je ovaj put usmjereno na donaciju internet priključka u svrhu unapređenja i omogućavanja kvalitetnije realizacije online nastave za sve učenike/ce naše škole. Hvala što podržavate našu misiju, a to je da KVALITETNO OBRAZOVANJE GRADI BUDUĆNOST.

Ekološka sekcija – Izumiranje šuma u BiH

Ako čovjek kao do sada nastavi da sječe drveće, za 40 godina 80% drveća na planeti će nestati. Biljke su organizmi veoma značajni za održavanje života na Zemlji, bez zelenih biljaka ne bismo mogli ni disati ni živjeti (Prašume Amazonije proizvedu oko 40% kiseonika u svijetu ). Čudo fotosinteze (uzimanje ugljen-dioksida i oslobađanje kiseonika) daje ljudima i životinjama kiseonik koji oni dišu. Od njih zavisi opstanak svih ostalih organizama. Biljke stvaraju hranu i oslobađaju kiseonik i na kopnu i u vodi. Koriste se kao hrana, iz njih se dobijaju lijekovi ( jedan od svaka četiri farmaceutska preparata proizvodi se od neke biljke iz tropskih šuma).Međutim zbog prekomjernog korištenja drveća sve je manje šuma na našoj planeti. Stručnjaci upozoravaju da bi prekomjerne sječe šuma mogle potpuno da izmjene klimu naše planete (1987. godine paljenjem prašuma da bi se iskrčila šuma, ispušteno je oko 518 miliona tona ugljen-dioksida u atmosferu, što iznosi odprilike 1/10 ukupno sagojrelog fosilnog goriva te godine u cijelom svetu ). Upravo zbog značaja biljaka za opstanak života na Zemlji i njihovog značaja za čovjeka moramo ih čuvati, gajiti, štititi od prekomernog iskorištavanja, lječiti od bolesti i naravno uživati u njihovoj ljepoti.

Hvala što mislite na naše zdravlje !

Danas je naša škola, Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, dobila vrijednu donaciju od 9000 zašitnih maski. Ovu donaciju je obezbjedila i uručila organizacija Help-Hilfe zur Selbstilfhe e. V. BiH.Ovim putem im se srdačno zahvaljujemo.

Hvala što mislite na naše zdravlje.

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Ovaj dan se obilježava u cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

-Uživajmo jednaka ljudska prava, bez izuzetka.