“Reciklirajte i Vi”

Dana 27.11. 2020. godine našu školu (Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo) još jedanput su posjetili predstavnici firme KJKP Rad, gospodin Adnan Šaćirović i gospodin Mirza Ramić, te održali učenicima naše škole predavanje na temu “Otpad nije smeće”. Nakon predavanja imali smo manju radionicu kojom su naši učenici/ce bili oduševljeni saznavši mnoge korisne informacije. Na kraju radionice svim prisutnim učenicima/cama uručeni su prigodni pokloni. Radujemo se ponovnoj saradnji sa predstavnicima firme KJKP Rad.

Hvala Vam.

„Recikliram danas. Mislim na sutra“ 

Dan državnosti

Sretan 25. Novembar  – Dan državnosti Bosne i Hercegovine svim ponosnim građanima/kama ove divne zemlje.
25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine (BiH), u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja (ZAVNOBiH) održanog u Mrkonjić Gradu 1943. godine, gdje je donesena odluka o obnovi državnosti BiH.
Historijski zaključak sa tog zasjedanja glasi: “BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata”.
 
“Zapis o zemlji”
A tko je ta šta je ta da prostiš
Gdje li je ta
Odakle je
Kuda je
Ta
Bosna
Rekti.
A zapitani odgovor njemu hitan tad dade:
Bosna da prostiš jedna zemlja imade
I posna
I bosa da prostiš
I hladna i gladna
I k tomu još
Da prostiš
Prkosna
Od
Sna.
– Mak Dizdar –
 

Donacija

Danas je naša škola dobila vrijednu donaciju prehrambenih proizvoda. Proizvodi su namijenjeni školskoj kuhinji za ishranu učenika. Donaciju je obezbijedila humanitarna organizacija Proplan iz Holandije u saradnji sa Emmaus. Od srca zahvaljujemo gosp. Willem Pronk, gosp. Rasim Lemezović kao i organizaciji Emmaus. Sretni smo što smo upoznali i uspostavili saradnju sa ovim divnim ljudima.

 

“Otpad nije smeće”

Dana 19.11.2020. godine našu školu posjetili su predstavnici firme KJKP Rad gospodin Adnan Šaćirović i Mirza Ramić, te uručili donaciju, donacija je u vidu dvije žute kante za reciklažni otpad (papir, plastična ambalaža, metalna ambalaža).
Sa predstavnicima firme kontakt je uspostavila profesorica Bašić Samra ispred Ekološke sekcije, te ostvarila izuzetnu saradnju, što će učenicima uveliko pomoći u nastavi, izgradnji svijesti o prostoru/okolini u kojem žive i kako da se brinu o istoj.

Međunarodni dan djeteta

Dana 20. novembra obilježava se MEĐUNARODNI DAN DJETETA
Međunarodni dan djeteta ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 30 godina kasnije (1989.) usvojena je i “Konvencija o pravima djeteta”.
Djeca su najosjetljivija skupina kojoj je potrebna zaštita, a dječija prava su temelj izgradnje naprednog društva te se obilježavanjem ovoga dana želi potaknuti poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju istih. Također, želi se senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
Osnovna dječja prava su:
– Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard
– Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, porodica, kultura, identitet
– Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama
– Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

Aktivnosti Ekološke sekcije

RAZVRSTAVANJE OTPADA

Nakon odslušanih predavanja i objašnjenja kako ispravno odvajati otpad, te za što služe koji spremnici, iste smo i izradili/napravili od kartonskih kutija…
U okviru Ekološke sekcije naši učenici/ce, članovi/ce su izradili kutije za razvrstavanje otpada u učionicama zajedno sa profesoricama Samrom Bašić i Sedinom Mulaomerović Idrizović.

#sačuvajmoPlanetu

“Identiteti”

Za sve one koji nisu gledali emisiju “Identiteti” 01.11.2020. na BHRT – Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, iskreno preporučujemo da pogledate.

Pored odličnog prezentovanja naše škole od strane direktorice Inga Biščević i psihologa škole Edina Pite, ovu emisiju krase dvije prekrasne dame, dvije heroine, majka i kćerka Alma Čamdžić i Džana Čamdžić (učenica naše škole).

Ponosni smo što ste dijelom naše “školske porodice”.