08.april Sjetski dan Roma

Osmi april Svjetski je dan Roma, ustanovljen 1990. godine, u znak sjećanja na Prvi svjetski kongres Roma održan u Londonu 1971. godine. Tada su usvojene zvanična himna i zvanična zastava Roma – himna Đelem, đelem (Idem, idem) i plavo-zelena pozadina koje simboliziraju nebo i zemlju sa crvenim kotačem kao simbolom putovanja. Na kongresu je proglašen službeni romski jezik a naziv Rom, u prevodu čovjek, postao je službeno naziv za više od 12 miliona Roma širom svijeta koji i danas na svim kontinentima žive diskriminirani i uglavnom na marginama društva.

Svima Vama koji osjećate ovaj dan kao svoj, Sretan dan Roma.

Molitva jednog Ciganina

Bože veliki gospodine
Učini radost sirotom Ciganinu

Učini da sav svet propadne
A ti Bože preživi

I pamet u glavu kad drugi put budeš svet stvarao

Antologija ciganske poezije, Branko V. Radičević. 1957.

Ponosi 56. rođendan naše škole

Danas naša škola „Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo“ obilježava svojih 56 godina rada i postojanja.

Nastojanjem kroz godine škola uspješno provodi edukaciju za učenike sa teškoćama u razvoju, pružajući im optimalni razvoj sposobnosti, vještina i znanja te pozitivni emocionalno-socijalni odnos u užem i širem socijalnom okruženju.

Svojim kompetencijama stručni kadar škole stalno radi na dopunama i kreiranju kvalitetnijih edukacijskih programa u svrhu lakšeg uključivanja učenika u odgojno obrazovni proces i usvajanja specifičnih znanja i vještina.

Ova ustanova ima jasno definisanu misiju koju provodi već pet decenija a to je, ostvarivanje prava potpunog sudjelovanja u društvu osoba sa poteškoćama u razvoju.

Hvala svima koji cijene i podržavaju rad ove srednjoškolske ustanove i dijele naše mišljenje da svi trebamo imati jednake mogućnosti za sticanje radnih i životnih sposobnosti.

6. april Dan grada Sarajeva

Šesti april najznačajniji je datum u historiji glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Šestog aprila 1945. godine, zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota oslobođeno je Sarajevo.

Na ovaj isti dan, 6. aprila 1992. godine Sarajevo je opet trebalo svoje građane i patriote da ga još jednom oslobode. I opet je oslobođeno. Od početka opsade pa do 31. jula 1995. u Sarajevu je ubijeno, umrlo od gladi, hladnoće i nestalo 11.541 civil, od kojih 1.601 djete. Materijalna šteta koju je grad pretrpio tokom opsade, prije svega kroz razaranja stambenog fonda i uništenje kulturnog blaga i privrednih objekata i saobraćajnica, je neprocjenjiva.

Također, treba napomenuti i da je 6. aprila 1992. godine, tadašnja Evropska zajednica priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu. Nažalost, dok se zastava sa Ljiljanima vijorila ispred zgrade UN-a u New Yorku, srpske snage granatirale su stari dio grada i otpočele najdužu blokadu jednog grada u historiji ratovanja, olimpijskog grada Sarajeva.

Zato svima onima koji grad Sarajevo smatraju svojim gradom, svima onima koji ga vole i poštuju, svima onima koji se odnose prema njemu sa poštovanjem želimo sretan Dan grada Sarajeva.