Anketa za roditelje/staratelje

Poštovani roditelji/staratelji,

Vijeća roditelja KS u saradnji sa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS provodi anketu sa roditeljima za odabir opcije u okviru plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Molimo da popunite ovu anketu i odaberete jednu od ponuđenih opcija.

Hvala Vam.

U nastavku je link sa anketnim upitnikom koji Vas molimo da popunite. Za popunjavanje anketnog upitnika je potrebno do 2 minute Vašeg vremena, a dobijeni rezultati će biti značajni za donošenje odluke u najboljem interesu naše djece.

Link za pristup anketnom upitniku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfns1i8xarbhc45tNAwcFJhablPIHsmvrWLbHCy1Dti3b0dZQ/viewform