Daily Archives: 8. Aprila 2019.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

Udruženje defektologa, edukatora – rehabilitatora  Kantona Sarajevo “STOL” organizovalo je 2. međunarodnu konferenciju pod nazivom “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” koja se održavala u hotelima Hollywood i Hills na Ilidzi u periodu od 05. – 07.04.2019. godine.

Naša škola se predstavila sa radom profesorice Mufide Mahmutović na temu Organizacija časa u Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje. Takođe konferenciji su prisustvovali direktorica škole Inga Biščević te profesorice: Amra Beganović – Čelebić, Merima Sivac, Sedina Mulaomerović – Idrizović, Elvira Dautbašić, Samra Bašić, Irma Velić, Alma Bandić, Larisa Hasanović.