POSJETA CENTRU „SUMERO“

POSJETA  CENTRU „SUMERO“

GOSTOVANJE CENTRU ZA PODRŠKU OSOBA S INVALIDITETOM U ZAJEDNICI

U okviru posjete centru Sumero, dana 22. februara,centru koji daje podršku i pomoć osobama s invaliditetom u zajednici, realizovana je nezaboravna posjeta naših profesora učenicima koji trenutno borave i žive u centru.Djeca koja trenutno borave u centru trebaju veliku pomoć i podršku,finansijsku i socijalnu pomoć koju upravo pruža ovo udruženje.

Većina učenika je i završila školovanje kod nas,a oni koji nisu završili školovanje žele nastaviti srednju školi u našoj školi.Zajednice poput Sumera pružaju topli dom i porodicu većini djece bez roditelja, tj.novi život u lokalnoj zajednici kako se ne bi osjećali izgubljenim i zapostavljenim u društvu.

Cilj ove posjete bio je jačanje saradanje između dvije javne ustanove,prezentacija „Života u lokalnoj zajednici“, osposobljavanje osoba sa invaliditetom, njihove aktivnosti u zajednici i van nje.Tokom razgovora sa menadžerima, edukatorima, rehabilitatorima, socijalnim radnicima i starateljima, Marizelom Pezerović,Harisom Haverićem, Aldinom Drndom i Nerminom Cocalić, kao i sa Vedadom Vajzovićem predsjednikom udruge “Proreha“, spomenuto je dalje školovanje i zapošljavanje naših učenika.

Direktor,Edin Pita je naglasio da se i ubuduće nastavi saradnja ove dvije veoma bitne javne ustanove koje obrazuju, socijalno zbrinjavaju, i zapošljavaju mlade  ljude.

DANI KULTURE IRANA-GRADSKA VIJEĆNICA

POSJETA DANI KULTURE IRANA-GRADSKA VIJEĆNICA

U mjesecu febraru u periodu od 5. do 11. februara upriličeni su Dani kulture Irana 2018. godine u gradskoj biblioteci Vijećnici koju su posjetitli učenici naše škole od I do IV razreda.Uz prisustvo nastavnika naši učenici su uživali u obilasku predivne Vijećnice, gdje su bili izloženi  umjetnički radovi  poznatih iranskih kaligrafa  kojim je prezentirana kultura Iranskog naroda iz predivnog grada Tabraza.

Otvaranje izložbe je počelo koncertomtradicionalneiranskemuzikeiizložbomiranskihumjetnikauponedjeljak, 13. februara u 19.00 sati u auli Vijećnice.Osam iranskih umjetnika iz provincije Isfahan, predstavili su svoje radove kroz izložbu, okrugle stolove, radionice i koncert.

Većinu ove egzotične izložbe činili su kaligrafski radovi, iranske minijature,koje čine najpoznatije forme iranskog slikarstva, te drvorezi (mo‘raq) i rukotvorine (rezbarije, emajliranoposuđe, grnčarije, ukrasnipredmetirađeniukombinacijislonovače, drvetaidevinekosti). Upriličena i jedinstvena izložba fotografija Isfahana, jednog od najljepših gradova Irana.

Cilj ove izložbe bio je razmjena kultura dviju zemalja IR Iran i Bosne i Hercegovine,koje su realizovale Iranski kulturni centar, Grad Sarajevo, Likovna i Muzička akademija, Federalno ministarstvo kulture i sporta, te Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti pomenutog ministarstva.

Ovu izuzetnu izložbu umjetnika iz prijateljskog Irana bili su u prilici vidjeti i građani i gosti grada Sarajeva, učnici sarajevskih osnovnih i srednjih škola kao i mnogi drugi gosti i turisti.