Sanel Smajkan i Haris Tisovina dobili posebne nagrade za literarne radove na temu “Pošteno/nepošteno”

8.decembar 2017.

 

Sanel Smajkan i Haris Tisovina dobili posebne nagrade za literarne radove

na temu “Pošteno/nepošteno”

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv danas je, povodom obilježavanja 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH organizirala dodjelu nagrada za najbolje likovne i literarne radove za učenike osnovnih i srednjih škola u BiH na temu „Pošteno/nepošteno.“

Više na linku:

http://www.apik.ba/aktuelnosti/saopcenja-za-javnost/default.aspx?id=1558&langTag=bs-BA