Seminar u Novom Sadu

U petak 15.11.2013.godine Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje zajedno sa Centrom Vladimir Nazor krenula ja na put u Novi Sad kako bi prisustvovali  stručno-naučnom skupu pod nazivom „ Savremeni defektološki rad“. Continue reading

Posjeta zavodu Mjedenica

U srijedu 09.10.2013 u Zavodu Mjedenica u 16:00, održano je predavanje na temu „Upravljanje emocijama“. Predavanje je organizovalo Udruženje defektologa Kantona Sarajevo „STOL“ u saradnji sa terapeutima Instituta „Human Givens“ iz Velike Britanije. Continue reading